Magyarország
Neukomm Gyula

Centenáris verseny, 1949. Szimbolikus osztály, I. díj

Centenáris verseny, Havasi A. emlékére, 1949. II. díj

Magyar Sakkfeladvány Társaság versenye, 1940. I-II. díj

#9 (13+11)
= (12+10)
h#4
Megoldás

Jelige: "Paraszthősök" 1.f5+ Kd5 2.fxe4+ Kc4 3.cxd3+ Kxb4 4.a3+ Kxc5 5.d4+ Kd6 6.e5+ Ke7 7.f6+ Kf8 8.g7+ Kg8 9.h7#

 

Darvas Róbert versenybíró megállapítása: "Nemcsak erős szimbolum tartalmával, de mint csúcsteljesítmény is kiemelkedett a pályaművek sorából. Addig maximálisan hét egymást követő gyaloglépést sikerült bemutatni, ez a mű kilencet tartalmaz."

 

Neukomm fantáziájára jellemző rapszódia, kétirányú kergetést
mutat be.

 

1.c8H+! Kb7 2.Bc7+ Ka6 3.Bxa7 =,

 

további kergetéssel, összesen 17 mezőn;

 

1.- Ka6 2.Ba5+ Kb7 3.Bxa7+ =

 

ellenkező irányú kergetéssel, amelynek kiterjedése itt 15 mező.

 

1.fxe4! cxd6 2.Hxc2 dxc7 3.Kd3 cxb8V 4.Kc4
Vxb5#

 

Nehezen megismételhető teljesítmény négyesben: sötétnek a szabadon álló világos V-t ki kell ütnie, amely maga nem képes mattolni, hogy azután helyette új V végezze el a feladatát. Más báb nem állhat a V helyén: afeladvány mellékmegfejtéses lenne. Hatalmas meglepetés sötét első lépése! Saját szellemi erőnkkel csak igennagy erőfeszítések árán tudjuk(?!) e csodálatos műben rejlő eszmét felfedezni!

 

Neukomm Gyula 1924-1925-ben Dr. Kovács Norbert és Schór László közreműködésével megírja a Magyar Feladvány Műszótár-t. Ezen kívül számos feladványelméleti cikke, tanulmánya jelent meg bel- és külföldi újságokban.

 

A feladványversenyeken elismert versenybíró. A Magyar Sakkfeladvány Társaság ügyvezető elnöke volt. Neukomm Gyula sakkpedagógusként az általa felfedezett tehetséges fiatal szerzőket felkarolta, segítette. Nem véletlen, hogy a ma élő szerzők közül sokan, őt tekintik tanítómesterüknek.

 

 

Neukomm Gyula 1892-ben, a mai Vajdaság területén található Versec városában született, †1957.október 10.

 

Tízéves karában tanult meg sakkozni, 1901-ben kezdett feladványokkal foglalkozni.

Első műve 1906-ben látott napvilágot a Magyar Sakk Lap-ban.

 

A magyar feladványköltészetben betöltött szerepe egyedülálló. Egészen különleges tehetsége révén a sakkszerzés valamennyi műfajában világszínvolnalú remekműveket alkotott. Repertoárjában megtaláljuk a kényszertípusú ketteseket, a három- és többlépéses feladványokat, végjáték tanulmányokat, önmattokat, segítő mattokat, segítő pattokat, visszaelemzésen alapuló tanulmányokat és a tündér feladványokat.

 

A kényszertípusú kettesek vég nélküli birodalmában különösen a gyalogátváltozás témakörét, a várakozó kulcslépésekben,

a sötét király csillaghelyére előálló 4 másmattos változatokban és kényszersakkos feladványokban rejlő lehetőségeket kutatta.

Minden művében a feladványszerűséget kereste. Kedvelte a meglepő, hatásos kulcslépést, az éles, csattanós eszméket. Nagy súlyt helyezett a szabatos kidolgozásra.

 

Az összeomlás utáni években (1920­22) sikerrel fáradozott a magyar feladványszerzés külföldi kapcsolatainak megteremtésén. Magyarország ezekben az években minden téren teljesen elszigetelten állott.

Nagy érdeme Neukomm Gyulának, hogy a fiatalon elhunyt kiváló olasz szerzővel, G. Guidellivel való összeköttetése révén a magyar feladványszerző gárda adatokat szerez tőle a külföldön kiírt nemzetközi versenyekre vonatkozóan.

 

Ugyancsak nagy érdeme, hogy Dr. Kovács Norberttel együtt, T. R. Dawson segítségével - akit személyesen ismert ­ az egész világon elterjeszti a Budapesten újjáéledt segítőmattot.

 

1922­1932-ig a Magyar Sakkvilág kétlépéses rovatát vezette. 1934-1935-ben a Budapesti Sakkújság, 1933-tól a Tükör című folyóirat feladványrovatának vezetője volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főoldal - Home