Magyar sakkszerzok

... Bakcsi György ... Benkő Pál ... Kárpáti Aurél ...


Antológia

 

Magyar Sakkvilág
Informal Chess Composing Tourney
2023-2024

PNG

 

CSÁK – MAJOROS – PÁSZTOR - 2022
Labai Zoltán & Tar Gábor 80 JT
Előzetes bírói jelentések
S#5-10 & H#3

&

CSÁK – MAJOROS – PÁSZTOR - 2023
Pásztor József - 65 JT

Versenykiírás
S#5-10 & H#3

PDF 1 - PDF 2

 

Versenybírói jelentés
a Magyar Sakkszövetség jubileumi témaversenyéről

PDF

 

Award of

Hungarian Chess Federation 100 Jubilee Tourney
PDF

 

ANDREW KALOTAY 80th JUBILEE THEME TOURNEY 2021

Helpmate in 3 or more moves

PDF

 

Award of

ANDREW KALOTAY 80th JUBILEE THEME TOURNEY 2021

PDF

 

PÁL BENKŐ MEMORIAL TOURNEY 2020

Section 1/H#3-n and Section 2/H=3-n

PDF

PÁL BENKŐ MT 2020

Award Section 1/H#3-n
PDF

PÁL BENKŐ MT 2020

Award Section 2/H=3-n
PDF

 

- Andrew Kalotay's lecture
in The Problemist May 2019

Benkő System

PDF

 

- Jan Timman's article

in NIC about an old lion,

Pál Benkő

PDFA Magyarországi Sakkszerzők Minősítési Szabályzata

 

Minősített magyar sakkszerzők

 

Bakcsi György:

En Passant felügyelő visszatér

Az elektronikus könyv letöltése
prc-ben
(Kiadó: Kindle-varázs)

A prc-olvasó letöltése

 

Ányos László

CAISSA MOSTOHAGYERMEKEI

 

Ányos László cikkei

[1.1 - 1.2] [2.1 - 2.2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

 

Iuri Akobia

WORLD ANTHOLOGY OF CHESS STUDIES I-III.

Matt-, patt- és pozíciós döntetlen végződésű végjáték tanulmányok


A sakkszerzők életrajzi adatainak, fotóinak, sakkszerzeményeinek és azok értékelésének forrása jelentősebb részben a Magyar sakkfeladvány antológia (Magyar Sakkvilág kiadása, 1939), az Új Magyar Sakkfeladvány Antológia
(Sport-Budapest-1979), A Kevésbábos magyar feladványok (Sport-Budapest-1982),
Magyar sakktörténet 1.
(Sport-Budapest-1975) és a Kis magyar sakktörténet
(PRIME RATE KFT. - 2004).

 

A Magyar Sakkfeladvány Antológia "A magyar feladványszerzésre vonatkozó adatok és legszebb magyar feladványok gyűjteménye". Szerkesztették: Boros Sándor és Lindner László. Munkatársak: Hun Sándor, Neukomm Gyula és Szöghy József.

 

Az Új Magyar Sakkfeladvány Antológia az 1939 utáni negyven év feladvány költészetét mutatja be, nem feledkezve meg az elődök munkásságáról.
Szerkesztő: Bakcsi György. A szerzői munkaközösség tagjai: Benedek Attila,
Érsek Tibor, Földeák Árpád, Kardos Tivadar, Koder Gábor, Dr. Lindner László és Szöghy József. Lektorálta: Flórián Tibor.

 

A Kevésbábos magyar feladványok című könyv a legfeljebb 12 bábos sakkszerzemények gyűjteménye. Szerkesztőgárdája - Földeák Árpád kivételével - ua., mint az Új Magyar Sakkfeladvány Antológiáé.

 

A Magyar sakktörténet 1. a legrégibb történeti emlékektől az első magyarországi nemzetközi mesterversenyig tekinti át a magyar sakkéletet, mint a táblamelletti játékot és a sakkszerzést. Szerkesztő és munkatárs: Barcza Gedeon.

Munkatársak: Földeák Árpád, Dr. Gelenczei Emil és Hajtun József.
Szaklektor: Földeák Árpád.


A Kis magyar sakktörténet (PRIME RATE KFT-2004) a legkorábbi kezdetektől napjainkig dolgozza fel sakkéletünket. Szerző: Bottlik Iván.
Szaklektor: Földeák Árpád és Szilágyi Sándor.

 

A fejlécben látható háttérkép Visontay Péter, A Budai Vár, a Lánchíd és A várba vezető sikló című felvételéből készült.

 

A honlapon több, külföldön élő magyar, illetve magyar származású sakkszerzőt is megismerhetünk. Az életrajzi adatok mellett országzászló-képekkel is utalunk az ő országukra, állampolgárságukra.

 

A világ sakkszerző társadalma szinte egy nemzetként gondolkodva építi és ápolja emberi, szakmai kapcsolatait.

 

Minden bizonnyal erre is utalt Dr. Páros György az 1939-es antológia előszavában:

 

"A sakkfeladvány-költészet bizonyságát adta annak, hogy származás, foglalkozás

és világnézet sorompóit megnyitva egyesíteni tudta művelőit közös munkára,

egymás megértésére és megbecsülésére."

 

 

 

Kardos Tivadar, F�lde�k �rp�d, Fl�ri�n Tibor, Benedek Attila Dr. Lindner L�szl� Bakcsi Gy�rgy, Koder G�bor, Sz�ghy J�zsef, �rsek Tibor

 

 

 Isten hozott a magyar sakkszerzők arcképcsarnokában!

 

BELÉPÉS

 

" ... az élet küzdelem,
S az ember célja e küzdés maga. "

(Madách Imre
1823-1864)


Mad�ch Imre

 

15 éves
a magyarsakkszerzok.hu

Jubileumi Témaverseny

PDF

Award of HCCW 15JT

Orthodox section PDF

Fairy section PDF

 

Látogatóimat üdvözölve hálásan köszönöm unokáimnak, Emmának, Elijahnak és Isaiahnak, vejemnek Cipriannak és lányomnak Maggie-nek, hogy a magyar sakkszerzők honlapja számára az induláskor tárhelyet biztosítottak.

 

Köszönöm Szén Józsefnek, az ő kortársainak és méltó mai utódainak, jeles mesteremnek, Bakcsi Györgynek és kiváló közös sakkszerző társainknak, hogy a sakkjáték szépségével, a sakkfeladványok tiszta, olykor magával ragadó, különleges logikájával, a sakkszerzés rejtelmeivel megismertettek.

 

Külön köszönöm Ányos Lászlónak, Benedek Attilának, Benkő Pálnak, Bottlik Ivánnak, Csák Jánosnak, Csengeri Józsefnek, Durham Dávidnak, Érsek Tibornak, Jakobetz Lászlónak, Jánosi Ervinnek, Kalotay Andrásnak, Kirchner Imrének, Labai Zoltánnak, Laborczi Zoltánnak, Majoros Bélának, Molnár Árpádnak, Négyesi Györgynek és Pásztor Józsefnek a szerzőtársak felkutatásában nyújtott segítségüket, a honlap elkészítéséhez általuk biztosított nélkülözhetetlen fotókat, könyveket és hasznos ötleteket. Az ő bizalmuk, bátorításuk, példás emberi hozzáállásuk sok erőt adott a honlap szerkesztése során.

 

Megkülönböztetett hála illeti Istokovics Ferencnét és Pethes Zoltánnét, akik elküldték számomra elhunyt férjük, felejthetetlen szerzőtársaink fotóit és sakkszerzeményeit. ... mint ahogyan tette ugyanezt Szabó László édesanyja, Szabó Istvánné is!

 

A sor nem lenne teljes a szerzőket is segítő feladványfejtő barátaink munkájának méltatása nélkül. Személy szerint is sokat köszönhetek Kovács János mesterfejtőnknek, aki nagy szakértelemmel és türelemmel kocholta feladványaimat.

 

"..nem a puszta nyerés vagy vesztés ténye, hanem a küzdés folyásának mikéntje

döntött az ő szemében afölött, kinek milyen a sakkszelleme.
Igazi sakkszellemet ahol látott, látni vélt jellemet is .."

 

Dr. Vidor Zsigmond írt így Erkel Ferencről, aki a magyar Himnusz zeneszerzőjeként a sakkjátékban is maradandót alkotott.

Az ő szavait idézve, minden kedves látogatómnak hasznos időtöltést kívánok!

 

Budapest, 2006. október 23-án.


Tisztelettel:

 

Mikitovics János

 

 

 

J�nos fiam r�vids�nca m�g Benko nagymestert is meglepte...


János fiam rövidsánca még Benkő nagymestert is meglepte...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macromedia Shockwave Player Java softver a Sun Microsystemtol Macromedia Flash Player